Todays hairstyle. 22/11-17 Five strand braid

I decided that it was time to learn how to do a five strand braid. It's the hairstyle of the month on long hair community.
 
Jag bestämde att det var dags att lära mig att göra en "femfläta". Det är månadens frisyr på long hair community.

Hair

Freshly washed (conditioner only), air dried, combed and brushed.
 
Nytvättat (balsammetoden), lufttorkat, kammat och borstat.

Christmas music

 
This is my type of Christmas music!
 
Det här är min typ utav julmusik!

Tea

I bought some more tea from https://tealovers.se/front-page
 
Jag köpte lite mer te från https://tealovers.se/front-page
 
I bought her advent calendar with tea too!
 
Jag köpte hennes adventskalender med te också!
 
Lovely smells!
 
Härliga dofter!

R.I.P

04/03-04 - 12/11-17

What I bought in Stockholm

 
 
I bought two bath bombs from lush, but we used one yesterday, so I only have a picture of this one.
 
Jag köpte två badbomer från lush, men vi använde en igår, så jag har bara en bild på den här.
 
 
 
 
 
 
The silk scarf is also for my hair.
 
 
Silkessjalen är också till håret.
 
 

Stockholm

Yesterday, I was in Stockholm with friends. I hade a great time and did a lot of shopping. I did not take many pictures.
 
Igår var jag i Stockholm med vänner. Jag hade jättekul och handlade en hel del. Jag tog inte många bilder.
 
 The hair style that I wore. A braided bun with two accent braids.
 
Frisyren som jag hade. En flätat knut med två mindre flätor.
 
 
Penna.
 
Pucca.
 
 
We started with some Starbucks at the trainstation.
 
Vi började med lite Starbucks på tågstationen.
 
 Christmas decorations.
 
Juldekorationer.
 
After some shopping, we stopped for some juice and smoothie. So nice that I could actually buy omething to drink!
 
Efter en del shopping, stannade vi för juice och smoothie. Så trevligt att jag faktiskt kunde köpa ågonting att dricka!
 When we where done, we visited Starbucks again, while waiting for mine and Pennas train.
 
När vi var klara, så besökte vi Starbucks igen, medan vi väntade på mitt och Pennas tåg.
 
 My make up traveled with style!
 
Mitt smink reste med stil!
 
 My hair and make up stayed quite nice all day! I only had to apply more lipstick during the day.
 
Mitt hår och smink höll sig ganska bra hela dagen! Jag behövde bara fylla på med läppstift under dagen.

Ombre nails

 
I painted my nails, for the first time in a very long time today. I went for a simple black and red ombre design. My black nail polish is starting to get old (It's just a little left at the bottom), so it doesn't dry properly and wasn't easy to use...
 
 
 
Jag målade mina naglar för första gången på länge idag. Jag körde på en enkel svart och röd ombre design. Mitt svarta nagellack börjar bli gammalt (det är bara lite kvar på botten), så det torkar inte ordentligt och var inte lätt att använda...

I bought a Ficcare

Old style, Golden Jade Ficcare Maximas.
 
I bought it from the long hair community swap board and really like it! I do need more green hair toys!
 
Jag köpte den från long hair communitys swap boad och tycker verkligen om den! Jag behöver fler gröna hårsaker!

Todays (second) hairstyle. 07/11-17 Four strand braid

It looks almost like a three strand braid.
 
Det ser nästan ut som en vanlig "trefläta".

Just a little rant...

For ten years did I take a medecine every autumn, winter and spring, without experiencing any side effects even once. Now my medicine is no longer made and I have to try a new one. One pill and I'm feeling dizzy and my eyes have a hard time focusing. I hope that it will go away after a few pills and that it isn't cause by low blood pressure!
 
This (and my old one) is mainly a medicine for high blood pressure, but I eat it for Rayunaud's and have a "good" blood preassure, just above what is too low.
 
I for sure won't be taking this pill in the morning before work, as the recomendation sais, as long as it makes me feel like this!
 
 
 
 
I tio år åt jag en medicin varje höst, vinter och vår, utan några bieffekter vid ett enda tillfälle. Nu tillverkas inte längre min medicin och jag måste testa en ny. En tablett och jag är yr och mina ögon har svårt att fokusera. Jag hoppas att det försvinner efter några tabletter och att det inte beror på långt blodtryck!
 
Den här (och min gamla) är huvudsakligen en medicin mot högt blodtryck, men jag äter den för Rayunauds och har ett "bra" blodtryck, precis över gränsen till för lågt.
 
Jag tänker definitivt inte ta tabletten på morgonen före jobbet, vilket är rekommenderat, så länge som jag mår så här!

RSS 2.0