Happy new year and last hair style of 2017!

Warrior/battle braid.
 
Made from a dutch braid and four dutch lace braids, that's been braided together in a five strand braid.
 
Warrior/battle braid.
 
Gjorda av en utbakade fläta och fyra utbakade lace braids, som har flätats ihop i en "five strand braid".
 
 Sorry for the bad pictures. I took them with my phone while cooking...
 
Jag ber om ursäkt för dem dåliga bilderna. Jag tog dem med min telefon, medans jag lagade mat.
 
 

"Six months no trimming" and total growth in 2017

It's only five days left on the "six months no trimming challenge", so I'll post my result now and trim a bit on January the first. Then on to the next six months no trimming.
 
Det är bara fem dagar kvar på "sex månader, ingen toppning-utmaningen", så jag lägger upp mitt resultat nu och toppar lite den första januari. Sedan vidare till nästa sex månader utan toppning.
 
 
In the last six (for me chaotic) months I gained 7 cm.
 
This year it grew 13 cm (first pic is after the first trim) and I trimmed 2,5 cm. I'm happy with it! It got me from hip length to tailbone length!
 
Under de sex senaste (för mig kaotiska månaderna) växte det 7 cm.
 
I år växte det 13 cm (första bilden är efter första toppningen) och jag toppade det 2,5 cm. Jag är nöjd med det! Det fick mig från höftlängd till svanskotelängd.

Hairstyles 2017!

January. Taped milkmaid braids.
 
Januari.Sydda/lindade milkmaid braids
 
 January. Fishtail braid.
 
Januari. Fiskbensfläta.
 
January. Dutch braids.
 
Januari. Utbakade flätor.
 
 January. Bweeta's bun.
 
Januari. Bweeta's bun.
 
January. "Warrior braid".
 
Januari. "Warrior braid".
 
February. Dutch braids with double bun.
 
Februari. Utbakade flätor med dubbla knutar.
 
 Mars. Blob bun?
 
April. A different type of "warrior braid".
 
April. En annan typ av "warrior braid"
 
 April. Braided bun with a paranda.
 
April. Flätad knut med en paranda.
 
April. This year I bought some hair covers and found my self just putting my hair up and covering it more often.
 
April. I år köpte jag lite olika saker att täcka håret med och sätter allt oftare upp och täcker det.
 
 May. A rope braided "square bun" with a paranda.
 
Maj. En rope braided "fyrkantig knut" med en paranda.
 
 May. "Wednesday Addams braids".
 
Maj. "Wednesday Addams flätor"
 
 June. A rope braid bun.
 
Juni. En rope braid knut.
 
 June. One of my own bun with French braids.
 
Juni. En utav mina egna knutar med inbakade flätor.
 
 June. A braided bun with accent rope braids.
 
Juni. En flätad knut med rope braids.
 
 July. Half up.
 
Juli. Halvuppsättning.
 
 July. Milkmaid braids crossed behind the head.
 
Juli. Milkmaid braids korsade bakom huvudet.
 
 August. My version of an Amish bun.
 
Augusti. Min version av en Amish bun.
 
 August. Braided bun with accent braids.
 
Augusti. Flätad knut med småflätor.
 
 August. Blob bun?
 
Augusti. Blob knut?
 
 September. Crown braid.
 
September. Braided Chinese bun.
 
September. Bun with bun cover.
 
September. Knut med knutskydd.
 
September. Messy bun?
 
September. Nautilus bun.
 
Oktober. Knot, knot, knot bun.
 
Oktober. Lazy wrap bun.
 
Oktober. French paranda braids.
 
Oktober. Inbakade parandaflätor.
 
 November. Four strand braid.
 
November. Braided bun with accent braids.
 
November. Flätad knut med småflätor.
 
 November. Braid with accent braids and a hair slide.
 
November. En fläta med småflätor och en "hair slide".
 
 November. Braided top knot bun.
 
November. Flätad knut på huvudet.
 
 November. Five strand braid.
 
December. Nautilus bun with accent rope braids.
 
 
At the end of 2016: 14 hairstyles. 2017: 34 hair hairstyles!
 
Do you have any favorite? Is there any hairstyle that you would like me to try in 2018?
 
 
 
Slutet av 2016: 14 frisyrer. 2017: 34 frisyrer!
 
Har du några favorit? Är det någon frisyr du vill att jag ska testa 2018?

Bloming tea and merry Christmas again!

I just had to show you the last tea in my tea calendar! Dong fang mei ren, a blooming tea!
 
Jag var bara tvungen att visa er mitt sista te i min tekalender! Dong fang mei ren, ett blommande te!
 
God jul!

Merry Christmas! God jul!


A solution! I will be able to sleep in 2018!

Yesterday I wrote about sleep... We haven't found a house, but a great place to live while we save some more money! So in less than three months, we'll move!
 
Igår skrev jag om sömn... Vi har inte hittat ett hur, men ett perfekt ställe att bo medan vi sparar lite mer pengar! So inom tre månader flyttar vi!

Some things that I want 2018

 • Sleep
 • A house with no noisy neighbours, so that I can sleep
 • Little pain, so that I can sleep
 • No stress, so that I can sleep
 • Time to sleep
 • And some more sleep
Also, the things that I'm looking for in a house has changed from:
 • Within budget
 • No neighbours
 • A big garden
To...
 • Within budget
 • Not too close neighbours
 • A garden
Of course we'll look for a house that meets the first list somewhere in the future, but right now, we just want to be able to sleep.
 
 
Några saker jag vill ha 2018
 • Sova
 • Ett hus utan störande grannar, så att jag kan sova
 • Lite smärta, så att jag kan sova
 • Ingen stress, så att jag kan sova
 • Tid för att sova
 • Och lite mer sömn
Och mina krav för ett hus har ändrats från:
 • Inom våran budget
 • Inga grannar
 • En stor tomt
Till...
 • Inom budget
 • Inga grannar för nära
 • En tomt
Självklart så kommer vi att leta efter ett hus som uppfyller den första listan, någon gång i framtiden, men just nu vill vi bara få sova.

Todays hairstyle. 14/12-17 Amish bun

Well it's not my first hairstyle for the day, but now I'll wear an amish bun for a few days.
 
Okej, det är inte dagens första frisyr, men nu kommer jag att ha en amish bun i några dagar.

Todays hairstyle. 10/12-17 Nautilus bun with accent braids

And a butterfly as an accessory and to keep the accent rope braids braids in place.
 
Nautilus bun med två rope braids och en fjäril som utsmyckning och för att hålla dem på plats.

Some music and talk

 
 
Some of you might have noticed that it's been a bit empty here lately and a bit less "time consuming posts". Thing is, lately life hasn't been all that good. Well 2017 have in many ways not been that good and brought a lot of stress upon me. I'm not saiyng that all is bad or anything like that. It's just that life has thrown a lot of shit my way and I've been very sleep deprived (a lot thanks to our neighbour). So I simply haven't had much energy to post here, do much with my hair, or do a lot at all.
 
It's less than a month left of this year. I'm hoping that 2018 will be a good year, with less stress, more sleep, a minimal amount of pain and that it will be the year that be finally buy a house. Buying a house, would relieve me of a lot of stress and finally let me and my boyfriend sleep at nights.
 
So that was a bit depressing... Well that's just what's going on right now, but as I wrote, I hope that it will all change soon and I'm doing my best to get out a bit (going to a Christmas market with a friend tomorrow) and to do stuff that I enjoy. Actually, that's one more reason why it's a bit empty here. I'm using the energy I have to do things that makes me happy.
 
I do have planned posts and have some drafts to publish here at some point and I do enjoy blogging. So don't think that I'll completely disappear! I just do things at my own pace and am trying to take care of myself and my life.
 
And please, feel free to like, comment and come with suggestions on what you like to read about! It makes blogging more fun for me!
 
 
En del av er har kanske märkt att det har varit lite tomt här den senaste tiden och lite mindre "ordentliga" inlägg. Saken är den att livet har inte varit helt bra. Eller, 2017 har på många sätt inte varit bra och varit stressigt för mig. Jag säger inte att allt är dåligt eller så. Det är bara det att livet har kastat en hel del skit åt mitt håll och jag har lidit mycket utav sömnbrist (mycket, tack vare våran granne). Så jag har helt enkelt inte haft mycket energi till att skriva här, göra mycket med mitt hår eller göra mycket alls.
 
Det är mindre än en månad kvar utav det här året. Jag hoppas på att 2018 blir ett bra år, med mindre stress, mer sömn, minimalt med smärta och att det ska bli året då vi äntligen köper ett hus. Att köpa ett hus skulle befria mig från en hel del stress och äntligen låta mig och min sambo sova på nätterna.
 
Så det var lite deprimerande... Men det är bara vad som pågår just nu, men som jag skrev, jag hoppas att allt ändras snart och jag gör mitt bästa för att komma ut lite (ska på julmarknad med en vän imorgon) och göra saker som jag tycker om. Det är faktiskt en till anledning till att det är lite tomt här. Jag använder energin jag har till att göra saker som gör mig glad.
 
Jag har planerade inlägg och några utkast att publicera här någon gång och tycker om att blogga. Så tro inte att jag kommer att försvinna helt! Jag gör bara saker i min egen takt och försöker att ta hand om mig själv och mitt eget liv.
 
Och snälla, ni får gärna gilla, kommentera och komma med förslag på vad ni vill läsa om. Det gör bloggandet roligare för mig!

One pair of shortened pants!

I've now shortened one of the pants from the blog post two days ago. My sewing machine was not doing exactly as I wanted, so one seem got a bit wonky, but you can't see it unless you watch closely from a close distance.
 
Jag har kortat ett par av byxorna från blogginlägget för två dagar sedan. Min symaskin gjorde inte riktigt som jag ville, så en söm blev lite knasig, men du kan inte se det om du inte tittar noga på nära håll.
 
Shortening the pants in the knees was a bit harder than if I would have shortened the bottom part. But it wouldn't have looked good if I hadn't done it this way.
 
Att korta byxorna i knäna var svårare än om jag hade kortat dem längst ner. Men det hade inte sett bra ut om jag inte hade gjort det på det här sättet.
 
 
 
I'm also air drying my hair.
 
Jag lufttorkar även håret.

Some more Christmas music

 

Stuff from EMP powered by Sweden rock

https://www.emp-shop.se/p/multi-pocket-jacket/274784.html#start=1
 
I needed a new winter jacket and this was supposed to be really warm. I was a bit dissapointed. It's too thin for a cold Swedish winter...
 
But at the same time it's really beautiful, comfy and the material is actually warmer than you think, considering how thin it is. I will keep it and use it with a warm shirt under. I'll write more about it after I've tried it outside a bit.
 
Jag behövde en ny vinterjacka och den här skulle vara riktigt varm. Jag blev lite besviken. Den är för tunn för en kall svensk vinter...
 
Men samtidigt så är den riktigt snygg, bekväm och materialet är faktiskt varmare än man tror, med tanke på hur tunt det är. Jag kommer att behålla den och använda den med en varm tröja under. Jag kommer att skriva mer om den efter att ha använt den lite ute.
 
 
I had to try them at once, but didn't want to undo my buns!
 
Jag var tvungen att testa dem på en gång, men ville inte ta ur mina knutar!
 
 
Very comfortable and a perfect size! Something that's unusual when you have tiny feet! Shoe size 34-36. Size on the socks 36-39.
 
Väldigt bekväma och en perfekt storlek! Vilket är ovanligt när du har små fötter! Skostorlek 34-36. Storlek på strumporna 36-39.
 
 Same thing goes for theese!
 
Samma sak med dessa!
 
 
I love this Chesire top! And never mind that I look half dead. Our neighbour won't let us sleep...
 
Jag älskar det här Chesire-linnet! Och bry er inte om att jag ser halvdöd ut. Våran granne vägrar låta oss sova...
 
 
I finally own some pants again, that aren't for work! They fit perfect around the hips, but I have to shorten the legs. Size W27/L32, since I couldn't find any I liked with shorter legs.
 
Jag äger äntligen byxor igen, som inte är jobbyxor! De passar perfekt runt höferna, men jag måste korta benen. Storlek W27/L32, eftersom att jag inte kunde hitta några jag gillade med kortare ben.
 
 I'll post more pictures after I've shortened them.
 
Jag laddar upp fler bilder efter att jag har kortat dem.
 

New jars!

I painted some new jars for my hair toys.
 
Jag målade några nya burkar för mina hårsaker.
 
The one in the middle, that doesn't show so well, I did a while ago, but never shared here. The other two are new. The one to the left is made from a small plastic oil bottle that I cut off. Then I used a glue gun and some nail polish.
 
Den i mitten, som inte syns så bra, gjorde jag för ett tag sedan, men visade aldrig här. De två andra är nya. Den vänstra är gjord utav en liten oljeflaska i plast som jag skar av. Sedan använde jag en limpistol och lite nagellack.
 
All the jars I've made so far. I'll make more soon.
 
Alla burkar som jag har gjort än så länge. Jag ska snart göra fler.
 
My little hair corner is growing (yeah and some "not hair stuff is in there too).
 
Min lilla hårhörna växer (ja, det är lite "icket hårsaker" där också).

RSS 2.0