Another snood

You can read about it on my instagram, but I had eye laser surgery last week. Having bad eyesight (it improves every day now!), I did stuff that required less eyesight. And one of those things where to finish another snood!
 
 
Now I want to buy more yarn to make another one. I'd really like to make a red one!

New flexi!

I made a new flexi last week.
 
Sorry for bad pictures.
 
With a hair stick that I made years ago.

I mae my first snood!

I found a good tutorial, so it was actually quite easy! And fun!
 
It's very comfortable.
 
I will make more!
 

I made scrunchies

While rewatching a movie I made my first scruchies.
 
I made them by hand and used leftover fabric from the skirt I made a few years ago. So they match!
 
 
A tutorial on how to make your own scruchies will be up in the next couple of days!

Todays hairstyle and an action pic of my new flexi

 Combined with a hairstick that I amde a few years ago.

Well... I made another flexi!

Last year I uppdated the shoulder bag that I made a few years ago, so that it would match the dress I made.
 
I got one button left and today I used it to make a flexi.
 
Yup, you're a geek when you make a bag, dress and hairtoy that matches...
 
I might try to put them all on some day to get an action pic of the flexi.

New flexi!

I made another flexi! This time I used a button as centerpiece.
 
With a hair sword.

I made a flexi

This is what I made with the ornament on the elastic from Handfaste. I cut of the elastic and made a flexi.
 
It was really fun! I'll make more in the future!
 
I also took pictures of the process if you want instructions on how to do. Just tell me if you're interested!

New jars!

I painted some new jars for my hair toys.
 
Jag målade några nya burkar för mina hårsaker.
 
The one in the middle, that doesn't show so well, I did a while ago, but never shared here. The other two are new. The one to the left is made from a small plastic oil bottle that I cut off. Then I used a glue gun and some nail polish.
 
Den i mitten, som inte syns så bra, gjorde jag för ett tag sedan, men visade aldrig här. De två andra är nya. Den vänstra är gjord utav en liten oljeflaska i plast som jag skar av. Sedan använde jag en limpistol och lite nagellack.
 
All the jars I've made so far. I'll make more soon.
 
Alla burkar som jag har gjort än så länge. Jag ska snart göra fler.
 
My little hair corner is growing (yeah and some "not hair stuff is in there too).
 
Min lilla hårhörna växer (ja, det är lite "icket hårsaker" där också).

Comic Con!

So as usual I ended up not taking that many pictures, but I'll upload the ones that I did take.
 
Som vanligt så tog jag inte så många bilder, men jag lägger upp dem jag tog.
 
On the train with this woman (http://finurlig.blogg.se/), who had slept for 45 minutes. And I thought that I got done with my sewing during the last minute!
 
På tåget med den här kvinnan (http://finurlig.blogg.se/), som hade sovit i 45 minuter. Och jag tyckte att jag blev klar i sista minuten med att sy!
 
 
At the trainstation we had some Starbucks while Penna braided Puccas hair. 
 
På tågstationen drack vi lite Starbucks medans Penna flätade Puccas hår.
 
I was the one who had promised to braid Puccas hair, but since Penna is the braid master and I failed at hiding the paranda knot, I forced her to do it. I'm a mean person!
 
Egentligen så var det jag som hade lovat att fläta Pucca hår, men eftersom att Penna är flätmästaren och jag misslyckades med att gömma parandaknuten, så tvingade jag henne att göra det. Jag är en elak människa!
 
 
 
She likes pillows...
 
Hon gillar kuddar...

When you're too cheap to buy an autograph. Just stalk the celebrity from a distance... And for thoose of you who doesn't know who he is: go watch some Game of Thrones right now!
 
När du är för snål för att köpa en autograf. Förfölj känidisen på håll... Och för er som inte vet vem han är: gå genast och titta på lite Game of Thrones!
 
 
 
She loves her new bag.
 
Hon älskar sin nya väska.
 
After we where done, we went to find something to eat/drink and I actually found a smoothie that I could drink! It also tasted good!
 
Efter att vi var klara, så gick vi för att hitta någonting att äta/dricka och jag hittade faktiskt en smoothie som jag kunde dricka! Den smakade gott också!
 
 I bought theese and had to try all of them at once... (They're actually letteropeners)
 
Jag köpte dessa och var tvungen att testa alla på en gång... (De är egentligen brevöppnare)
 
The dress I made. I'll make a separeate post about it.
 
Klänningen jag sydde. Jag kommer att göra ett separat inlägg om den.
 
Until we where heading back home, I wore my hair in a half up. Then I got tired of it and decided to use my new swords.
 
I'm actually surprised that my hair didn't become a tangly mess from beeing loose! Sure, I combed it a little bit during the day, but just a few years ago it still would have tanlged in less than an hour. It means that my hair is in much better condition now!
 
Tills dess att vi skulle tillbaka hem, så hade jag mitt hår i en half up. Sen tröttnade jag och bestämde mig för att använda mina nya svärd.
 
Jag är faktiskt förvånad över att mitt hår inte blev en tovig röra från att vara utsläppt! Visst, jag kammade det lite under dagen, men för bara några år sedan så hade det fortdarande blivt tovigt på mindre än en timma. Det innebär att mitt hår är i mycket bättre skick nu!
 
I ended up only buying books and my swords. I was very happy to find some Trinity Blood! Later I saw that I didn't get 11 (they didn't have it). So now I have to find it and the last books. They are no longer sold in Sweden and this is one of my favorite series, that I've wanted to know how it ends, ever since I first saw the anime ten years ago... 
 
Det slutade med att jag bara köpte böcker och mina svärd. Jag var väldigt lycklig över att hitta lite Trinity Blood! Senare upptäckte jag att jag inte fick 11:an (de sålde inte den). Så nu måste jag hitta den och dem sista böckerna. De säljs inte längre i Sverige och det här är en utav mina favoritserier, som jag har velat veta hur det slutar, ända sedan jag först såg animen för tio år sedan...
 
I had a great time and enjoyed some great company! I'm defenitely going next year again and might actually take some pictures of the con. Might...
 
Jag hade en jättetrevlig dag och fantastiskt sällskap. Jag ska definitivt dit nästa år igen och kanske till och med tar bilder på eventet. Kanske...

Hair protection

During the summer I want to protect my hair from the sun and all year round, I want to protect it from dirt, bad weather and smells. One option is to wear a tishel or something similar, but since I'm sensitive to light I often wear a baseball cap. It protects the hair and scalp bunt not the ends.
 
Under sommaren så vill jag skydda håret mot solen och året runt vill jag skydda det från smuts, dåligt väder och lukter. Ett alternativ är att t ex använda en tishel, men eftersom att jag är ljuskänslig, så använder jag ofta keps. Det skyddar håret och hårbotten men inte ändarna.
 
 
So I use a bun cover. I made it from two fabrics. The inside is satin. Earlier I've used a thinner cover and I was able to litterly rub my head in engine oils without getting a single drop in my hair. It also protected my hair from the smell of horses when we still had horses.
 
Så jag använder ett "knutskydd". Jag har gjort det utav två tyger. Insidan är satin. Tidigare hade jag ett tunnare skydd och jag lyckades med att bokstavligt talat gnugga mitt huvud i motorolja utan att få en enda droppe i håret. Det skyddade också mot hästlukt på den tiden då vi fortfarande hade hästar.
 
(Yes, I sometimes wear a light colored cap to not fry my head)
 
(Ja, ibland använder jag en ljus keps för att inte steka mitt huvud)
 
It's easy to make:
 • Take one or who fabrics
 • Put it on an iroining board
 • Attach a string to a needle.
 • Press the needle through the fabric and down into the board
 • Take the string and a pen and draw a round circle while holding down the needle
 • You want it to be bigger than your bun
 • Cut
 • Zig zag the ends
I put in on my bun with one or two elastics.
 
Det är enkelt att tillverka:
 • Ta ett eller två tyger
 • Sätt det på en strykbärda
 • Sätt en tråd på en nål
 • Tryck nålen genom tygen och ner i brädan
 • Ta tråden och en penna och rita en rund cirkel medan du håller nålen nere
 • Klipp
 • Sicksacka ändarna
Jag fäster den runt min knut med en eller två hårsnoddar.

Ny hårpinne 10/03-17

Här den senaste hårpinnen jag har gjort. Egentligen så var den klar för någon dag sedan, men då jag har använt mössa så inviger jag den idag, då det är varmare ute.
 
Material: hickory (amerikansk valnöt)
Färgad: med kaffe
Ytbehandling: kokosolja och bivax.
 
Den skruvas in som spin pins, med undantag för att man får skruva åt fel håll. Det tänkte jag nämligen inte på förens den var nästan klar. Hehe, men det gör ingenting.
 
Den känns stabil och ska inte kunna glida ur. Däremot så kan mitt Houdini-hår glida ur knuten, men det är en annan sak...
 

Hårpinne

Jag har länge tjatat på Penna att hon ska börja använda hårpinnar, så hon bad mig att göra en enkel så att hon kan testa.
 
Här är det färdiga resultatet.
 
Material - hickory (amerikans valnöt)
Ytbehandling - kokosolja och bivax
Var en gång - en trummpinne

Burkdesign

Jag hade två stycken tråkiga gamla plastburkar som jag förvarade mina mansnoddar i (samma små gummisnoddar som folk köper till b la dreads).
 
Praktiska, men knappast roliga att titta på.
 
Först tog jag bort klistret från en gammal lapp på ena locket. (Lägg burken/locket i en påse med såpa i minst en halvtimma så lossnar det. Sitter det hårt så kan du hjälpa till med en disksvamp.)
 
 
Sedan så målade jag burkarna med en kombination utav akrylfärg, lack och nagellack. Jag ville att de skulle matcha, men inte se likadana ut, då jag har svarta snoddar i ena och blå i andra.
 
 
Först så målade jag den vänstra svart och slängde dit lite stjärnor precis som på högra, men den såg tråkig ut. Så jag googlade "night sky" tittade på en bild och duttade på lite färger med en svamp innan jag målade dit mer stjärnor.
 
Självklart så hade jag kunnat vara mer noggran, men jag är nöjd.
 
Nog ser det här betydligt coolare ut än två vanliga plastburkar i hyllan!
 
När jag sedan var klar så kunde jag ju inte låta mina hårpinnar och hårgafflar bo så här!
 
Så jag tog bort etikett och klister från en gammal kokosoljeburk i plast.
 
Målade och lät torka.
 
Nog syns det väl att de går i samma tema?
 
Ser bättre ut än innan!

En liten lektion i copyright

Idag finns det ett enormt utbud med bilder på internet och de sprids och delas lite hur som helst, men var är egentligen tillåtet?
 
 
Får jag googla och sedan lägga upp den bilden någon annanstans?
Nej! bara för att bilden finns på internet så betyder det inte att du får använda den.
 
Men om det är en bild på en kändis?
Svaret är fortfarande nej! Någonstanns där ute finns det en fotograf som äger  bilden. Du får inte sno den personens bild.
 
Kan jag bli anmäld och stämd även om det är en bild från ett annat land?
Ja!
 
 
Är det tillåtet så länge jag länkar till originalsidan?
Nej! Det är en vanlig missuppfattning. Det är fortfarande olagligt.
 
Gäller det bara foton?
Nej. Det gäller alla typer utav bilder. Manga-, serie- och disneyfigurer, målningar, vykort m.m.
 
Det står ju inte copyright på bilderna.
Det är fortfarande inte okej. Alla bilder tillhör fotografen/skaparen, köparen eller personen på bilden. Jag skriver copyright på mina, endast för att förtydliga detta.
 
 
Vad kan hända om jag ändå använder någon annans bild?
Ägaren till bilden kan både anmäla och stämma dig. Har du tur så blir du bara tillsagd att ta bort bilden.
 
Får jag använda en bild som avatar?
Nej! Samma regler gäller här.
 
Men om jag söker på "free pictures" då?
Det betyder inte automatiskt att du får använda bilden hur du vill. Kolla på sidan vad det står. T ex så är det ofta så att du får använda bilden så länge som du inte tjänar pengar på den och alltid länkar till originalsidan. Då är det okej att använda bilden så länge du följer dessa villkor.
 
Om du är osäker så leta reda på en annan bild eller fråga ägaren.
 
 
Om jag har köpt bilden/boken/materialet då?
Då blir det genast lite annorlunda eftersom du har betalat pengar och äger materialet, men det betyder inte automatiskt att du kan göra vad du vill med det.
 
För att göra en liknelse. Om du köper en film så har du:
 • Rätt att bjuda in kompisarna på filmkväll.
 • Rätt att fota filmen och skriva "titta vad jag har köpt".
 • Du har däremot inte rätt att tjäna pengar på filmen.
 • Du har inte rätt att visa den i offentliga miljöer, vare sig du tjänar pengar på det eller inte.
 • Du har inte rätt att kopiera den.
 
 
Men om jag verkligen vill använda en bild, vad kan jag göra?
Se först till att du är säker på att har hittat ägaren till bilden. Fråga sedan om du får använda bilden. Det värsta som kan hända är att du får ett nej.
 
Vad gäller för sajter där man delar bilder?
Här blir det genast annorlunda. Idag finns det många sidor där man kan klicka på "dela". Då snor du inte någon annas bild, utan delar den.
 
Däremot så är jag osäker på vad som händer om du delar en snodd bild.
 
Läs alltid igenom reglerna på respektive sajt för att veta vad som gäller för uppladdning och delning utav bilder. T ex på facebook så godkänner du att facebook använder dina bilder och du avsäger dig i och med detta fullt ägarskap.
 
 
 
Vad gör jag om jag vill dela med mig av eller använda bilder/material från Tatsu.blogg.se?
Då skriver du till mig. Du förklarar vad du vill använda bilden/materialet till och frågar om det är okej. Sedan får du ett svar utav mig om ifall det är okej eller inte och vilka villkor jag har.
 
En del bilder kan jag inte låta er använda hur som helst även om jag hade velat, för jag är nämligen inte ensam ägare. Det finns ibland en fotograf bakom och när det gäller Penna så ligger det ofta både tid, energi och planering bakom.
 
 
Tänk även på:
Att det inte bara finns regler för bilder, utan även för artiklar, inlägg, videor o.s.v.
 
När det kommet till min blogg så tjänar jag inga pengar. Däremot så kan det ibland ligga timmar utav arbete bakom ett enda inlägg. Jag måste planera, skriva, ta och fixa bilder, läsa på o.s.v. Allt detta ger jag er gratis! Så respektera detta genom att inte kopiera mitt material utan tillstånd. Ni får gärna länka hit. Det ger folk möjlighet att ta del utav mina inlägg och för mig att få fler läsare och mer respons på mina inlägg.

Ny hårpinne Juli 2016.

Träet är hickory/amerikansk valnöt som har blivit färgat med kaffe och ytbehandlad med kokosolja och bivax.
 
Stenen är aventurin.
 
Ber om ursäkt för den suddiga bilden.

En till nyrenoverad hårpinne

Även denna har fått den gamla lacker bortslipad, blivit omfärgad med kaffe och fått en ny ytbehandling med kokosolja och bivax.
 
 
Jag gjorde den mörkare den här gången, då jag tycker att det passar.

Uppfräschade hårpinnar

När jag först gjode dessa hårpinnar så lackade jag dem. Båda lacken jag använde var dåliga och efter en tid blev de kladdiga. Två av dem blev så kladdiga att jag inte kunde använda dem.
 
 
Därför har jag ny slipat bort allt gammal lack, omfärgat den till vänster med kaffe och ytbehandlat alla med en blandning utav bivax och kokosolja.
 
Jag har ytterligare en pinne som är under renovering just nu och en ny som snart är klar.

Min första "hair barrette"

Jag vet inte vad det heter på svenska men, det här är mina första engentillverkade hair barrette.
 
Inte så lyckad min lilla barrette för "half updos", men inte helt misslyckat för att vara första försöket och ha använt en väldigt hård metall.
 
Nästa gång ska jag vara mer noggrann och göra en större med snyggare design om jag kan.

Ny hårpinne. Mars 2016

Nu är den klar, hårpinnen som har dykt upp i dem senaste inläggen!
 
Hickroy/amerikans valnöt.
Gjord av en före detta trummpinne. Färgad med kaffe och ytbehandlad med en blandning utav kokosolja och bivax, (Kommer ett inlägg om detta, eventuellt redan imorgon). I änden sitter en amtist fast i aluminium som är lindad i en skåra.
 
Ametisten köpte jag i Stockholm för just det här ändamålet. Tråden som är lindad runt var det redan i butiken.
 
      In action...
 
      Ametisten "in action".  
 

Tidigare inlägg
RSS 2.0