DIY. Make your own scrunchie

You need
 • Fabric - preferable is velvet, silk or satin
 • Elastic
 • Scissor
 • Thread
 • Needle
 • If wanted, a sewingmachine
How to do it
 
 • Cut out the fabric. Mine's 56x9 cm.
 
 
 • Put the fabric inside out.
 • Sew the longer sides together, around the elastic. I did it by hand, but you could do it with a sewing machine.
 
 
 • Turn the fabric the right way by "pulling it trough itself"
 
 • Take a needle and thread.
 • Make a knot and start your sewing with the knot inside the fabric.
 
 • Fold the edges as in the picture and sew "around" them
 
 • This will give you and "invisible" seam. But it's not the end of the world if your seams are visible.
 
 • And now you have a scrunchie!
 
 
 

I made scrunchies

While rewatching a movie I made my first scruchies.
 
I made them by hand and used leftover fabric from the skirt I made a few years ago. So they match!
 
 
A tutorial on how to make your own scruchies will be up in the next couple of days!

Dress and bag

This is the dress that I made for comic con. (Of course I'll use it more than just for CC)
 
Det här är klänningen som jag sydde för comic con. (Självklart så kommer jag att använda den mer än bara till CC)
 
 
As usual I didn't really make or follow a pattern. I drew a sketch and measured a bit. The rest I made up and adjusted along the way. The design is what I had in mind though.
 
At first I planned to make it simple with just one layer of fabric. Then I thought that I wanted it more sturdy and a bit warmer, so I cut out a second layer of fabric.
 
Som vanligt så varken gjorde eller följde jag något riktigt mönster. Jag ritade upp en skiss och mätte lite. Resten hittade jag på och ändrade efter hand. Designen är dock vad jag hade planerat.
 
Först så planerade jag att göra det enkelt med bara ett lager tyg. Sedan så tänkte jag att jag villa ha den stabilare och lite varmare, så jag klippte ut ett till lager med tyg.
 
And then it happened to be, that my boyfriend changed the string on the bass and I thought "Hey! These will be good to put in the top half of the dress to make it more sturdy". 
 
Och sedan var det så att min sambo bytte strängar på basen och jag tänkte "Tjo! Dessa blir bra att sätta i överdeled på klänningen för att göra den stabilare".
 
Said and done! I cut the strings to good lenghts and used a glue gun to keep the ends together and to make them less sharp.
 
Sagt och gjort! Jag kapade av strängarna till bra längder och använde en limpistol för att hålla ihop ändarna och göra dem mindre vassa.
 
I made litte "bags" for them and hand stiched them in the middle.
 
Jag gjorde små "påsar" åt dem och handsydde fast dem i mitten.
 
I put two strings in the front (where the red meets the the black). Two in the sides (one on each side) and two in the back.
 
Jag satte två strängar fram (där det röda möter det svarta). Två på sidorna (en på varje sida) och två bak.
 
For the sleeves I used the same fabrich for the inside as I did for the front of the dress. I think that it adds a nich touch to it and I also ran out of black fabric.
 
För ärmarnas insida så använde jag samma tyg som för framsidan på klänningen. Jag tycker att det ser lite intessantare ut så och så fick jag slut på svart tyg.
 
 
I planned to use a lot of time to make the dress and ended up taking around ten times as much time... But it was worth it! I'm actually happy with it and a nice surprise was, that because of the double layer of fabric, it kept a nice round shape at the bottom without any under skirts.
 
Jag räknade med att det skulle ta mycket tid att göra klänningen och det slutade med att det tog ungefär tio gånger så mycket tid... Men det var värt det! Jag är faktiskt nöjd med den och en trevlig överraskning var att tack vare det dubbla tyglagret, så höll den en bra rund form i botten utan några underkjolar.
 
 
 
As a combination of beeing lazy and in a hurry I let the inside be jeans fabric and I made no pockets in it.
 
 
Som en kombination av lathet och att ha haft bråttom så lät jag insidan vara i jeanstyg och gjorde inga fack i den.
 
 
To make it look better, match my dress a be bit more and be more practical, I added in another layer of fabric. So now the inside is black. I also made pockets. One I made just to fit my comb. I found that I still had a few of the same buttons, that I put on the bag in 2015. So I used two on the inside.
 
För att få den att se bättre ut, matcha min klänning lite mer och vara mer praktisk, så la jag ett till lager med tyg. Så nu är insidan svart. Jag gjorde också fack. Ett gjorde jag bara för att få plats med min kam. Jag upptäckte att jag fortfarande hade samma knappar, som jag satte på väskan 2015. Så jag satte två på insidan.

Comic Con!

So as usual I ended up not taking that many pictures, but I'll upload the ones that I did take.
 
Som vanligt så tog jag inte så många bilder, men jag lägger upp dem jag tog.
 
On the train with this woman (http://finurlig.blogg.se/), who had slept for 45 minutes. And I thought that I got done with my sewing during the last minute!
 
På tåget med den här kvinnan (http://finurlig.blogg.se/), som hade sovit i 45 minuter. Och jag tyckte att jag blev klar i sista minuten med att sy!
 
 
At the trainstation we had some Starbucks while Penna braided Puccas hair. 
 
På tågstationen drack vi lite Starbucks medans Penna flätade Puccas hår.
 
I was the one who had promised to braid Puccas hair, but since Penna is the braid master and I failed at hiding the paranda knot, I forced her to do it. I'm a mean person!
 
Egentligen så var det jag som hade lovat att fläta Pucca hår, men eftersom att Penna är flätmästaren och jag misslyckades med att gömma parandaknuten, så tvingade jag henne att göra det. Jag är en elak människa!
 
 
 
She likes pillows...
 
Hon gillar kuddar...

When you're too cheap to buy an autograph. Just stalk the celebrity from a distance... And for thoose of you who doesn't know who he is: go watch some Game of Thrones right now!
 
När du är för snål för att köpa en autograf. Förfölj känidisen på håll... Och för er som inte vet vem han är: gå genast och titta på lite Game of Thrones!
 
 
 
She loves her new bag.
 
Hon älskar sin nya väska.
 
After we where done, we went to find something to eat/drink and I actually found a smoothie that I could drink! It also tasted good!
 
Efter att vi var klara, så gick vi för att hitta någonting att äta/dricka och jag hittade faktiskt en smoothie som jag kunde dricka! Den smakade gott också!
 
 I bought theese and had to try all of them at once... (They're actually letteropeners)
 
Jag köpte dessa och var tvungen att testa alla på en gång... (De är egentligen brevöppnare)
 
The dress I made. I'll make a separeate post about it.
 
Klänningen jag sydde. Jag kommer att göra ett separat inlägg om den.
 
Until we where heading back home, I wore my hair in a half up. Then I got tired of it and decided to use my new swords.
 
I'm actually surprised that my hair didn't become a tangly mess from beeing loose! Sure, I combed it a little bit during the day, but just a few years ago it still would have tanlged in less than an hour. It means that my hair is in much better condition now!
 
Tills dess att vi skulle tillbaka hem, så hade jag mitt hår i en half up. Sen tröttnade jag och bestämde mig för att använda mina nya svärd.
 
Jag är faktiskt förvånad över att mitt hår inte blev en tovig röra från att vara utsläppt! Visst, jag kammade det lite under dagen, men för bara några år sedan så hade det fortdarande blivt tovigt på mindre än en timma. Det innebär att mitt hår är i mycket bättre skick nu!
 
I ended up only buying books and my swords. I was very happy to find some Trinity Blood! Later I saw that I didn't get 11 (they didn't have it). So now I have to find it and the last books. They are no longer sold in Sweden and this is one of my favorite series, that I've wanted to know how it ends, ever since I first saw the anime ten years ago... 
 
Det slutade med att jag bara köpte böcker och mina svärd. Jag var väldigt lycklig över att hitta lite Trinity Blood! Senare upptäckte jag att jag inte fick 11:an (de sålde inte den). Så nu måste jag hitta den och dem sista böckerna. De säljs inte längre i Sverige och det här är en utav mina favoritserier, som jag har velat veta hur det slutar, ända sedan jag först såg animen för tio år sedan...
 
I had a great time and enjoyed some great company! I'm defenitely going next year again and might actually take some pictures of the con. Might...
 
Jag hade en jättetrevlig dag och fantastiskt sällskap. Jag ska definitivt dit nästa år igen och kanske till och med tar bilder på eventet. Kanske...

Bloomers

Dagens syprojekt! Ett par bloomers!
 
 
Som vanligt så har jag inte använt mig utav något mösnter utan bara sytt och klippt på fri hand utan att ha någon som helst idé om hur man "ska" göra.
 
Det gick faktiskt snabbt och smidigt att sy dessa!
 
De är inte på något sätt gjorda för att vara snygga, utan för att vara varma och skyddande under kjolar och klänningar. Framförallt som på bilden, under kortare lolitaklänningar.
 
Om jag får tag i strumpeband/strumpebandshållare eller vad själva hållarna nu heter, så kan det bli så att jag syr fast hållare för dessa då jag är trött på att ständigt dra upp strumporna... 
 
Så nu har ni fått se mina underbyxor! Ojojoj, tur att vi inte lever på 1800-talet! Då hade det varit riktigt oanständigt! Hahaha.

"Hårsäkrade" mössor

Nu börjar det bli kallt ute och mössäsongen har startat. Detta brukar för mig leda till torrare, trassligare hår och mer babyfjun. I år har jag säkrat mina mössor för att minska slitaget!
 
Ett extra plus är att mössan också blir lite varmare!
 
(Vänster: min vanliga mössa. Höger: min stallmössa.)
Jag ar tagit satintyg som jag har sytt innerfoder av.
 
Jag har valt att bara sy fast fodret i toppen utav mössan.
 
Istället för ständigt gnidadande mot håret utav stickat material så är det nu endast satin som kommer i kontakt med håret. (Ignorera utstickande babyfjun)
 
Utifrån så ser man bara en helt vanlig mössa.

DIY. Sy en randig kjol

 
 
Du behöver:
 • Två tyg i olika färg/material. Om du är nybörjare så är det enklast att börja med ett tyg som inte är töjbart.
 • Tråd.
 • Sax.
 • Symaskin.
 • Eventuellt nålar.
 • Sprättare. Om du som jag syr fel ibland...
 • Resårband.
 • En penna.
 • En säkerhetsnål.
Förkunskaper som krävs:
 • Kunna sy rak och sicksacksöm.
 • Kunna enklare matte.
Steg ett:
 • Välj ut två tyger och räkna ut måtten. Bredd i midjan, bredd nedtill och längd. Lägg till sömsmån. Alltså den bit som försvinner i sömmarna.

 • När du har de här måtten så är det dags att bestämma hur många ränder du vill ha. Jag valde fem i svart och fem i grönt. Ju fler du väljer, desto smalare blir ränderna.

 • Nu ska du ränka ut måtten per bit. T ex så tror jag att jag gjorde mina 12 cm upptill och 22 nedtill. Då har jag räknat in två cm sömsmån.
 •  Rita upp och klipp ut första biten. Mät först längden och sätt en markering uppe och nere i tyget. Rita sedan ett streck upptill med det mått du vill ha. Utgå sedan från mitten nere och rita upp det mått du valt där. Dra sedan streck från överkant till nederkant och klipp.
 • Nu behöver du inte mäta och rita mer. Lägg den utklippta biten på tygen och klipp därefter. Det blir spilltyg då du vill ha mönster/vävriktning i samma håll på alla bitar. 

 • När du har klippt ut alla bitar i första tyget så gör du samma sak med det andra.

 • OBS! Tänk på att inte dra i tyget om du som jag har valt en stretchigt tyg, då det rullar ihop sig om man drar i det. Det är inte omöjligt, men blir svårare att sy i och hantera då.
 
Nu är det dags att sy!
 • Lägg en tygbit av varje färg med utsidan innåt mot varandra. Det enklaste här är antaglien att nåla ihop dem, men jag föredrar att sy på fri hand.

 • Sicksacka ihop kanterna.

 • Fortsätt på det här sättet. Utsida mot utsida, sicksacka ihop tills du har kommit till sista biten. Den sicksackar du ihop med den första så att du får en kjol.

 • OBS! Var noga med att du har överdel mot överdel och nederkant mot nederkant. Alltså dem korta sidorna mot varandra och dem breda mot varandra.
 • Det gör ingeting om det är lite ojämnt i nederkanten (Jag mätte och klippte inte så noga). Det är enkelt att fixa till när du har sicksackat ihop alla bitarna!
 • Bara klipp bort dem bitar som är för långa. Se dock till att inte klippa i några sömmar. Är det några mm skillnad fortfarande så kommer det ändå inte att synas när kjolen är klar.
 • Nu är det dags att sy ihop alla bitar med en raksöm.
 • Eftersom att jag har räknat med två cm sömsmån på varje bit så syr jag raksömmen en cm från kanten. Då försvinner en cm på varje sida från varje bit.
 • Dags att göra plats så att kjolen kan komma runt symaskinen.
 • Dags att sicksacka runt överdelen på kjolen.
 • Se till att vika dessa små kanter åt samma håll när du syr. Jag valde att vika in alla kanter mot det gröna tyget. Självklart kan du välja att vika alla kanter åt t ex höger.
 • Vik nu in kanten en liten bit och sy en raksöm. Vi vill nämligen inte att sicksaksömen ska synas eller kännas i den färdiga kjolen.
 • Vik nu en kanal för resårbandet. (Jag nålade på bilden, men tog tillstlut bort dem och sydde på fri hand.) Tänk på att den ska vara tillräckligt bred för att du enkelt ska kunna dra igenom resårbandet.

 • Sy sedan en raksöm i nederkanten. Tänk på att inte sy hela vägen runt, utan lämna en öppning där du kan trä igenom resårbandet.
 • Klipp ut ett resårband i en bra längd. Lite tajtare än dina höfter, då det är stretchbart och ska hålla upp kjolen. Men inte för kort, för då blir det obekvämt.
 • Sätt en säkerhetsnål i resårbandet. Inte så som jag gjorde på bilden utan i kanten. Dra igenom resårbandet i kjolen. Se till att det inte snurrar inuti.
 • När du nu har fått igenom resårbandet så syr du ihop det med två raksömmar som på bilden.

 • Sedan syr du ihop den lilla öppning som du trädde resårbandet igenom.
 • Dags att sicksacka nederkanten! Tänk nu på att vika in kanterna åt samam håll som du gjorde där uppe.

 • Vik sedan kanten och sy en raksöm. Inte heller här vill vi att sicksacksömen ska synas i den färdiga kjolen.

 • Dags att testa kjolen för att kunna justera längden med den sista sömmen! Enklaste är att nåla upp den i rätt längd, men jag gjorde det på fri hand. Vik in kanten igen så att du får önskad längd på kjolen och sy den sista raksömmen.
Din kjol är nu klar!

Nysydd kjol

Förra lördagen så sydde jag en kjol. Det är första gången som jag påbörjar och avslutar ett klädesplagg samma dag.
 
Jag är nöjd. Den blev fin enligt mitt tycke. Svart och grönt är mina favoritfärger så...
 
Den är även bekväm. Luftig utan att vara för varm eller för kall. Vill jag ha den på vintern så kan jag ha underkjolar för värme och mer "fluff i kjolen". Dessutom så kan man ta stora steg utan att känna sig begränsad då den är väldigt vid nertill.
 
 
För er som vill sy någonting liknande så kommer det upp en beskrivning med bilder imorgon eller på måndag.

DIY. En förvaringspåse för kläder utan fickor

Detta tycker jag är praktiskt när jag har kjol eller klänning utan fickor, men vill ha med mig min mobil eller annat.
 
Förkunskaper som krävs:
 • Sicksacksöm
 • Raksöm
Material och verktyg som krävs:
 • Valfritt tyg
 • Tråd
 • Sax
 • Sprätt om du syr fel
 • Symaskin
 • Tråd
 • Säkerhetsnål
 • Måttband om du inte har ett bra ögonmått
Välj det tyg du föredrar, men tänk på att det ska hålla för det du väljer att ha i det.
 
Välj hur stor påse du vill ha. Jag gjorde en som rymmer min mobil eller mp3. Tänk på att den kommer att bli lite mindre än hälften av den storlek du klipper ut, då den ska vikas dubbel och så försvinner en liten bit när man syr ihop den.
 
Sicksacka överkanten och övre delen på sidorna.
 
Vi tyget och sy en raksöm, så att du får en kanal att trä ett snöre igenom.
 
Vänd påsen ut och in.
 
Sicksacka ihop kanterna, men inte där kanalen är.
 
Sy en raksöm i botten och kanten. Sluta där kanalen börjar. Du vill inte sy igen den.
 
Vänd påsen åt rätt håll.
 
Sedan behöver du ett snöre och en säkerhetsnål. Tänk på att välja ett snöre som håller. Själv har jag valt ett starkt satinband. Om du tar satinband så behöver du bränna kanterna så att det inte repar upp sig.
 
Använd säkerhetsnålen för att trä snöret igenom kanalen.
 
Nu har du en färdig påse!
 
För att enklast kunna flytta din påse mellan olika skärp eller vart du väljer att ha den, så gör en/flera knutar och försäkra dig om att den håller.
 
Trä snöret tunt eller igenom skärpet.
 
Trä påsen igenom snöret.
 
Dra åt. Nu kan du enkelt ta loss din påse när du vill.
 
Om du vill så kan du självklart smycka eller brodera din påse.

Ny kjol

Nu har jag äntligen fått klart ett syprojekt!
 
Är faktiskt väldigt nöjd med den. Den blev (om jag får säga det själv) väldigt snygg. Den är väldigt bekväm och sval också. Perfekt om jag vill ha långkjol på sommaren.
 
Bakifrån.
 
Närbild. Där ser ni även min mobil/mp3-påse. Om jag hittar ett ankhkors i samma storlek som korset så kommer jag antagligen att byta ut det.
 
...
 
...
 
Egentligen var det här ett projekt jag påbörjade för flera år sedan som blev liggande. När jag plockade fram det igen så blev det en annan design med inspiration av det gamla projektet.

DIY. Sy en axelremsväska

Jag tänkte beskriva hur jag sydde min väska. Jag är inget proffs och har inte följt någon mall eller instruktion, utan det här har jag helt enkelt hittat på själv.
 
Förkunskaper som krävs:
 • Sicksacksöm
 • Raksöm
 • Eventuellt knapphålssöm
Material och verktyg som krävs:
 • Innertyg ( t ex jeanstyg)
 • Yttertyg (t ex sammet)
 • Tråd
 • Sax
 • Sprätt om du syr fel
 • Strykbräda och strykjärn
 • Symaskin
 • Eventuellt en knapp
 • Måttband om du inte har ett riktigt bra ögonmått
Jag valde att göra en sammetsväska med jeansfoder. Jag valde jeans för att det är hållbart och stabilt, samt för att jag har många trasiga gamla jeans. Självklart kan du göra en väska i bara jeans, eller något/några helt andra material. Du kan även ha ett tredje tyglager som insida om du vill.
 
Klipp först ut alla delar utav innertyget. Jag klippte först av och upp jeansbenen, sedan klippte jag ut och strök dem. Men det är smart att stryka dem innan du klipper för att få jämna kanter. Vik axelremsdelarna dubbelt och stryk så slipper du nåla senare.
 
Lägg tygbitarna på yttertyget. Utsidan av yttertyget mot golvet och insidan av innertyget uppåt. Alltså så ska den sida du vill ha utåt på den färdiga väskan nu ligga mot golvet och den sida du vill ha som insida ligga uppåt. Klipp sedan yttertyget lite större än innertyget. Jag klippte inte ut yttertyget för axelremmen än.
 
Nåla sedan ihop bitarna med varandra.
 
 
 
Nåla sedan ihop botten med ett brett sidstycke. Utsida mot utsida så att du får innertyget utåt, som på bilden.
 
Sicksacka sedan ihop bitarna.
 
Var inte orolig om det ser ut så här på andra sidan när du vänder tyget. Det är bara att sätta en sicksamsöm just där.
 
Sedan syr du en raksöm innanför sicksacksömmen.
 
Så här ser det nu ut från utsidan.
 
Du väljer själv om du vill lämna kvar överskottet av tyg eller klippa bort det. Det här kommer ju att vara insidan av väskan så det syns inte utifrån.
 
När du har sytt fast båda dem breda sidstyckena så är det bara att nåla fast och sy fast dem smala.
 
 
Så här ser det ut när botten och sidstycken är ihopsydda.
 
Sedan ska sidstyckena sys ihop med varandra. Börja med att nåla ihop dem. Jag nålade fast en bit åt gången och sydde. Sedan tog jag nästa. Det kan vara lite krångligt att nåla ihop och sy längst ner mot botten.
 
Sicksacka först och sy sedan en raksöm, precis som du har gjort tidigare.
 
Nu börjar det likna en väska.
 
Nu är det dags att sicksacka kanterna på väskan. Lämna ena långsidan osicksackad.
 
Nu är det dags att sicksacka locket. Lämna återigen en långsida osicksackad.
 
För att det ska se lite snyggare ut så har jag valt att vika in sammetstyget över kanten på de tre sidorna om nu är sicksackade och sy fast. Vik det två gånger så att den klippta kanten inte syns.
 
Nåla fast det längs de tre sicksackade sidorna.
 
Så här ser det ut nu. Sy en raksöm när du har nålat klart.
 
Vänd väskan åt rätt håll och nåla fast locket så att innertyg hamnar mot innertyg. Sicksacka sedan ihop kanterna och avsluta med en raksöm som tidigare.
 
Nu är det dags att vika in och nåla fast kankterna. Sy sedan en raksöm.
 
Sicksacka ihop kanten på axelremmen och se till att sicksacka ihop dem båda bitarna med varandra.
 
Det behöver inte se snyggt ut och du behöver inte sy en raksöm då den här biten inte kommer att synas.
Tänk på att testa så att axelremmen blir rätt längd nu medans det fortfarande är lätt att ändra.
 
Klipp yttertyget lite bredare och längre än innertyget. Det ska alltså gå att vika över den vikta jeansremmen och fortfarande vara lite bredare
 
Lägg ifrån dig innertyget och sicksacka ihop långsidan på yttertyget. Tyget ska vara vänt med insidan utåt. Jag sydde ingen raksöm.
 
Vänd innertyget åt rätt håll så att du får utsidan utåt.
 
Trä sedan på yttertyget över innertyget.
 
Se till att sömmen på yttertyget hamnar mitt i på undersidan av innertyget. På så sätt kommer sömmen att ligga mot axeln och inte synas.
 
Sicksacka sedan ihop kanterna på yttertyget.
 
Eftersom att yttertyget är längre än innertyget så viker du nu upp extralängden och fixerar med en raksöm, precis som på bilden. Gör detta på båda sidorna. Den här delen kommer inte att synas senare.
 
Sy sedan två raksömmar för att fästa inner- och yttertyget i varandra. Ni ser vart jag har placerat sömmarna på bilden.
 
Nu är det dags att fästa axelrämmen i väskan. Nåla fast den där du vill ha den och se till att den sitter på samma ställe på båda sidorna.
 
Jag sydde fast axelremmen med raksöm i en fyrkant och ett kors för att vara säker på att den håller för belastning.
 
Jag sydde sedan ett knapphål och fast knapp för att stänga min väska. Du väljer själv om du vill lämna det som det är, ha en knapp, dragkedja eller annan stängning. Du kan även sy fack i eller på din väska om du vill.
 
Hoppas att ni förstod min beskrivning och att någon kan ha nytta av den. Är det någonting ni inte förstår eller undrar över så är det bara att fråga.

Det blev inget Game of Thrones (Bilder finns längst ner i inlägget)

För en vecka sedan var jag I Stockholm med Pucca för att gå på Game of Thrones Exhibition. Problemet var att när vi kom dit så var kön väldigt lång. Den längsta kö jag har sett i hela mitt liv. Så ungefär en och en halv timma efter öppning kommer en personal och talar om att vi inte kommer att komma in. Kön är för lång för det. Ca en km före oss har de stängt av den. De som står innan avstängningen kommer att komma in runt sju på kvällen och de bakom inte alls.
 
Med en arg, svärande Pucca gick jag till Mc Donalds så att hon skulle kunna äta innan vi istället gick på stan. När hon hade fått sin meny och skulle gå ner för trappan till sittplatserna så smällde en unge en ballong. Pucca tappar då sin dricka som landar i trappan och skvätter ner mig. Pucca svär så att folk stirrar och absolut ingen vågar skratta. Förutom jag då. Hon såg så rolig ut att jag inte kunde låta bli. Efter det så fick hon en ny dricka och åt sina strips medan hon förbannade köer, barn och ballonger.
 
Vi gick sedan på stan där Pucca fick svära av sig den värsta ilskan och jag köpter en t-shirt och manga.
 
Panoramabild på kön.
 
Flätade Puccas hår på tågstationen.
 
Så här såg Pucca ut när hon fortfarande trodde att hon skulle komma in.
 
Så här såg hon ut på tågstation när hon tänkte på att hon inte kom in.
 
Arg över att inte komma in, ungar och ballonger, men fast bestluten att ta sig in en annan dag. (Det gjorde hon)
 
Bild på min frisyr. Den såg finare ut innan jag sovit med den och använt mössa.
 
Frisyren är Daenarys Game of Thrones.
 
Klänningen jag sydde. Enda gången på många, många år som Tatsu är klädd helt i färg.
 
Bakifrån. Ignorera att den sitter snett på bilden.
 
Sydde även en mobilpåse.
 
Sydde också en sammetsväska till.
 

Upptagen och tjuvtitt

Som ni säkert har märkt så har det varit lite dött här den senaste veckan. Jag har varit upptagen på annat håll. Förutom jobb så har jag sytt, sytt, sytt och läst + gjort lite nytta här hemma. Idag tänker jag sy klart de sista detaljerna på klänningen och påbörja nästa projekt.
 
Bilder kommer i slutet av veckan eller början på nästa. På lördag ska nämligen jag och Pucca på Game of Thrones exhibition! Jag planerar att fota massor där och så får Pucca hjälpa mig att fota ming nya klänning och frisyr.
 
Här har ni en tjuvtitt på mitt syprojekt. Till höger är en kopp matcha-te som jag drack sist jag sydde. Till vänster ser ni tyget i lite mörkare belysning och under ser ni en detalt från klänningen i starkare ljus.

Mina nya symaskin!

Idag har jag varit och hämtat ut min nya symaskin!
 
Jag är förälskad! (Förlåt sambon)
 
Det är en otrolig skillnad mot min gamla symaskin! Snabbt går den också. På min gamla maskin brukade jag sy med gasen i botten. Den här syr så pass snabbt att jag inte har gjort det än. Visserligen har jag bara sytt i ett svårsytt tyg än så länge, men även där hade jag haft gasen i botten på min gamla maskin.
 
Min bästa investering på länge!

R.I.P symaskin

Nu har jag fått inse att min symaskin har gett upp. Den har tjänat mig väl i över fem års tid och blivit utsatt för tyngre arbeten än den är till för. Därför har jag nu bestället en rejäl Singer som kommer under nästa vecka! Det ser jag verkligen fram emot!

Summer in the air and flowers everywhere

Ska snart sova, men först en bild på dagens skapelse^^ I blomstertema;P


Bilden är inte helt bra och visar inte rätt färg. Men hur som helst så är det en hårpydnad i form av en blomma. I verkligheten så har den en mörkare röd färg utan någonting oraenget i.
  Den är gjord av rester från ett brett satinband och pärlporna från ett trasig armband^^ Helt okej för att vara första gången enligt mig:P

Min senaste skapelse

Som utlåvat så kommer nu lite bättre bilder på kjolen:)


På min helsnygga strykbräda;P


D ring med kedja.


Kedjor.


Snett framifrån.


Från Sidan. Som ni ser så måste man ha en kort underkjol till.


Från andra sidan.

Nu så kan ingen klaga på att jag inte har laddat upp ordentliga bilder;P För övrigt så är korsettlinnet på bilden för stort för mig:O Det var lagom när jag köpte det för några år sedan... Det är därför man inte ska gå ner i vikt:O

Aja där har ni min senaste skapelse i alla fall:) Känns som om den här kategorin har legat nere ett tag, så det var verkligen på tiden!

Now is another story written by you

Efter en lång tidsfördröjning så är den äntligen klar! Min kjol inför Miyavi:D


Hehe sämsta bilden everXD Får ladda upp en bättre bild någon dag:P
 
Hur som helst så är jag faktiskt riktigt nöjd med den! Bästa kjolen jag sytt hitills:) Men den krävde mycket mer arbete än jag hade räknat med från början... Kanske en så där tio timmar extra... Hehe den ser inte så komplicerad ut, men då ska ni veta att bara fodret var otroligt krävande:O Men som sagt så är jag riktigt nöjd och ser nu fram emot konserten mer än någonsin:D

För övrigt så kan jag tala om att den är otroligt tung för att vara inte ens knälång:P Ingen risk att den blåser upp inteXD

Bättre bild kommer inom en snar framtid^^

A break

Har för stunden matpaus från mitt syende. Har tillbringat ca tre timmar med att sicksacka, stryka tyger o.s.v.
Men nu är det dags att börja foga ihop dessa lösa bitar till en kjol^^ Men först slänger jag i mig en skål med kalaspuffar:P Måste ju äta också^^ 
  Verkar faktiskt som om jag blir nöjd med kjolen i alla fall:P Den blir kort och jag kommer frysa i april!:O
Men jag ska i alla fall ha jeanstyg som mellanfoder för att stabilisera den och få den lite varmare^^
  Dock så kan jag inte få den helt klar föräns jag har införskaffat kedjor och D-ringar...


Eftersom det inte är särkillt intressant för er att se några lösa delar till min kjol, så laddar jag istället upp en bild på chokern jag sydde till Cissi i present i augusti^^ Den blev lite för tjock och baksidan såg inte så snygg ut, men det är ju inget som syns så jag blev nöjd med den^^

Okej, av någon konstig anledning så har min gamla kategori vid namn "sytt" försvunnit... Så därför har jag nu skapat en ny, dock så finns inget av dem saker jag laddat upp förut kvar där... Så detta blir första inlägget här^^

RSS 2.0