Todays (second) hairstyle. 32/03-18 French rope braids

 
 

Getting closer...


Matching my plant today...

 
 

Todays hairstyle. 07/03-18 Braided paranda bun

 
 

Todays hairstyle. 02/03-18 Dutch braids and two braided buns

 
 

Some more stuff from Night Blooming

Life has been hectic, so I still haven't wrote a review of my last purchase from Night Blooming and now I've bought some more stuff. I'll write about everything after testing it properly and have the time and energy. Probably after we've moved.
 
Livet har varit hektistk, så jag har fortfarande inte skrivit om mitt senaste inköå från Night Blooming och nu har jag beställt lite mer grejer. Jag ska skriva om allt efter att jag har testat det ordenligt och har tid och energi. Antagligen efter att vi har flyttat.
 
https://www.etsy.com/se-en/shop/NightBlooming

The illusion of longer or shorter hair...

Different types of clothes can really make your hair look longer or shorter. This is actually on of the trick they use to create those "grow your hair a ridiculous amount over night" videos.
 
Olika typer av kläder kan verkligen få ditt hår att se längre eller kortare ut. Det är faktiskt ett utav knepen de använder för att göra dem där "få ditt hår att växa löjligt mycket över natten" videorna.
 
My braids are barely touching but crack length, but look to be tailbone length with this skirt and T-shirt.
 
Mina flätor är knappt "but crack lenght", men ser ut att nå svanskotan med den här kjolen och T-shirten.
 

Hair

Braid waves from wearing an Amish bun for four days. It's now time to comb and brush it and become a puffy troll...
 
Vågor från att ha haft en Amish bun i fyra dagar. Nu är det dags att kamma och borsta det och bli ett puffigt troll...

I trimmed my hair and it's time for another "six months no trimming challenge".

I trimmed my hair 1,5 cm and it's now 96 cm. Next trim is in six months.
 
Jag toppade håret 1,5 cm och det är nu 96 cm. Nästa toppning är om sex månader.
 

Happy new year and last hair style of 2017!

Warrior/battle braid.
 
Made from a dutch braid and four dutch lace braids, that's been braided together in a five strand braid.
 
Warrior/battle braid.
 
Gjorda av en utbakade fläta och fyra utbakade lace braids, som har flätats ihop i en "five strand braid".
 
 Sorry for the bad pictures. I took them with my phone while cooking...
 
Jag ber om ursäkt för dem dåliga bilderna. Jag tog dem med min telefon, medans jag lagade mat.
 
 

"Six months no trimming" and total growth in 2017

It's only five days left on the "six months no trimming challenge", so I'll post my result now and trim a bit on January the first. Then on to the next six months no trimming.
 
Det är bara fem dagar kvar på "sex månader, ingen toppning-utmaningen", så jag lägger upp mitt resultat nu och toppar lite den första januari. Sedan vidare till nästa sex månader utan toppning.
 
 
In the last six (for me chaotic) months I gained 7 cm.
 
This year it grew 13 cm (first pic is after the first trim) and I trimmed 2,5 cm. I'm happy with it! It got me from hip length to tailbone length!
 
Under de sex senaste (för mig kaotiska månaderna) växte det 7 cm.
 
I år växte det 13 cm (första bilden är efter första toppningen) och jag toppade det 2,5 cm. Jag är nöjd med det! Det fick mig från höftlängd till svanskotelängd.

Hairstyles 2017!

January. Taped milkmaid braids.
 
Januari.Sydda/lindade milkmaid braids
 
 January. Fishtail braid.
 
Januari. Fiskbensfläta.
 
January. Dutch braids.
 
Januari. Utbakade flätor.
 
 January. Bweeta's bun.
 
Januari. Bweeta's bun.
 
January. "Warrior braid".
 
Januari. "Warrior braid".
 
February. Dutch braids with double bun.
 
Februari. Utbakade flätor med dubbla knutar.
 
 Mars. Blob bun?
 
April. A different type of "warrior braid".
 
April. En annan typ av "warrior braid"
 
 April. Braided bun with a paranda.
 
April. Flätad knut med en paranda.
 
April. This year I bought some hair covers and found my self just putting my hair up and covering it more often.
 
April. I år köpte jag lite olika saker att täcka håret med och sätter allt oftare upp och täcker det.
 
 May. A rope braided "square bun" with a paranda.
 
Maj. En rope braided "fyrkantig knut" med en paranda.
 
 May. "Wednesday Addams braids".
 
Maj. "Wednesday Addams flätor"
 
 June. A rope braid bun.
 
Juni. En rope braid knut.
 
 June. One of my own bun with French braids.
 
Juni. En utav mina egna knutar med inbakade flätor.
 
 June. A braided bun with accent rope braids.
 
Juni. En flätad knut med rope braids.
 
 July. Half up.
 
Juli. Halvuppsättning.
 
 July. Milkmaid braids crossed behind the head.
 
Juli. Milkmaid braids korsade bakom huvudet.
 
 August. My version of an Amish bun.
 
Augusti. Min version av en Amish bun.
 
 August. Braided bun with accent braids.
 
Augusti. Flätad knut med småflätor.
 
 August. Blob bun?
 
Augusti. Blob knut?
 
 September. Crown braid.
 
September. Braided Chinese bun.
 
September. Bun with bun cover.
 
September. Knut med knutskydd.
 
September. Messy bun?
 
September. Nautilus bun.
 
Oktober. Knot, knot, knot bun.
 
Oktober. Lazy wrap bun.
 
Oktober. French paranda braids.
 
Oktober. Inbakade parandaflätor.
 
 November. Four strand braid.
 
November. Braided bun with accent braids.
 
November. Flätad knut med småflätor.
 
 November. Braid with accent braids and a hair slide.
 
November. En fläta med småflätor och en "hair slide".
 
 November. Braided top knot bun.
 
November. Flätad knut på huvudet.
 
 November. Five strand braid.
 
December. Nautilus bun with accent rope braids.
 
 
At the end of 2016: 14 hairstyles. 2017: 34 hair hairstyles!
 
Do you have any favorite? Is there any hairstyle that you would like me to try in 2018?
 
 
 
Slutet av 2016: 14 frisyrer. 2017: 34 frisyrer!
 
Har du några favorit? Är det någon frisyr du vill att jag ska testa 2018?

Todays hairstyle. 14/12-17 Amish bun

Well it's not my first hairstyle for the day, but now I'll wear an amish bun for a few days.
 
Okej, det är inte dagens första frisyr, men nu kommer jag att ha en amish bun i några dagar.

Todays hairstyle. 10/12-17 Nautilus bun with accent braids

And a butterfly as an accessory and to keep the accent rope braids braids in place.
 
Nautilus bun med två rope braids och en fjäril som utsmyckning och för att hålla dem på plats.

One pair of shortened pants!

I've now shortened one of the pants from the blog post two days ago. My sewing machine was not doing exactly as I wanted, so one seem got a bit wonky, but you can't see it unless you watch closely from a close distance.
 
Jag har kortat ett par av byxorna från blogginlägget för två dagar sedan. Min symaskin gjorde inte riktigt som jag ville, så en söm blev lite knasig, men du kan inte se det om du inte tittar noga på nära håll.
 
Shortening the pants in the knees was a bit harder than if I would have shortened the bottom part. But it wouldn't have looked good if I hadn't done it this way.
 
Att korta byxorna i knäna var svårare än om jag hade kortat dem längst ner. Men det hade inte sett bra ut om jag inte hade gjort det på det här sättet.
 
 
 
I'm also air drying my hair.
 
Jag lufttorkar även håret.

Stuff from EMP powered by Sweden rock

https://www.emp-shop.se/p/multi-pocket-jacket/274784.html#start=1
 
I needed a new winter jacket and this was supposed to be really warm. I was a bit dissapointed. It's too thin for a cold Swedish winter...
 
But at the same time it's really beautiful, comfy and the material is actually warmer than you think, considering how thin it is. I will keep it and use it with a warm shirt under. I'll write more about it after I've tried it outside a bit.
 
Jag behövde en ny vinterjacka och den här skulle vara riktigt varm. Jag blev lite besviken. Den är för tunn för en kall svensk vinter...
 
Men samtidigt så är den riktigt snygg, bekväm och materialet är faktiskt varmare än man tror, med tanke på hur tunt det är. Jag kommer att behålla den och använda den med en varm tröja under. Jag kommer att skriva mer om den efter att ha använt den lite ute.
 
 
I had to try them at once, but didn't want to undo my buns!
 
Jag var tvungen att testa dem på en gång, men ville inte ta ur mina knutar!
 
 
Very comfortable and a perfect size! Something that's unusual when you have tiny feet! Shoe size 34-36. Size on the socks 36-39.
 
Väldigt bekväma och en perfekt storlek! Vilket är ovanligt när du har små fötter! Skostorlek 34-36. Storlek på strumporna 36-39.
 
 Same thing goes for theese!
 
Samma sak med dessa!
 
 
I love this Chesire top! And never mind that I look half dead. Our neighbour won't let us sleep...
 
Jag älskar det här Chesire-linnet! Och bry er inte om att jag ser halvdöd ut. Våran granne vägrar låta oss sova...
 
 
I finally own some pants again, that aren't for work! They fit perfect around the hips, but I have to shorten the legs. Size W27/L32, since I couldn't find any I liked with shorter legs.
 
Jag äger äntligen byxor igen, som inte är jobbyxor! De passar perfekt runt höferna, men jag måste korta benen. Storlek W27/L32, eftersom att jag inte kunde hitta några jag gillade med kortare ben.
 
 I'll post more pictures after I've shortened them.
 
Jag laddar upp fler bilder efter att jag har kortat dem.
 

New jars!

I painted some new jars for my hair toys.
 
Jag målade några nya burkar för mina hårsaker.
 
The one in the middle, that doesn't show so well, I did a while ago, but never shared here. The other two are new. The one to the left is made from a small plastic oil bottle that I cut off. Then I used a glue gun and some nail polish.
 
Den i mitten, som inte syns så bra, gjorde jag för ett tag sedan, men visade aldrig här. De två andra är nya. Den vänstra är gjord utav en liten oljeflaska i plast som jag skar av. Sedan använde jag en limpistol och lite nagellack.
 
All the jars I've made so far. I'll make more soon.
 
Alla burkar som jag har gjort än så länge. Jag ska snart göra fler.
 
My little hair corner is growing (yeah and some "not hair stuff is in there too).
 
Min lilla hårhörna växer (ja, det är lite "icket hårsaker" där också).

Todays hairstyle. 22/11-17 Five strand braid

I decided that it was time to learn how to do a five strand braid. It's the hairstyle of the month on long hair community.
 
Jag bestämde att det var dags att lära mig att göra en "femfläta". Det är månadens frisyr på long hair community.

Hair

Freshly washed (conditioner only), air dried, combed and brushed.
 
Nytvättat (balsammetoden), lufttorkat, kammat och borstat.

What I bought in Stockholm

 
 
I bought two bath bombs from lush, but we used one yesterday, so I only have a picture of this one.
 
Jag köpte två badbomer från lush, men vi använde en igår, så jag har bara en bild på den här.
 
 
 
 
 
 
The silk scarf is also for my hair.
 
 
Silkessjalen är också till håret.
 
 

Tidigare inlägg
RSS 2.0