Dress and bag

This is the dress that I made for comic con. (Of course I'll use it more than just for CC)
 
Det här är klänningen som jag sydde för comic con. (Självklart så kommer jag att använda den mer än bara till CC)
 
 
As usual I didn't really make or follow a pattern. I drew a sketch and measured a bit. The rest I made up and adjusted along the way. The design is what I had in mind though.
 
At first I planned to make it simple with just one layer of fabric. Then I thought that I wanted it more sturdy and a bit warmer, so I cut out a second layer of fabric.
 
Som vanligt så varken gjorde eller följde jag något riktigt mönster. Jag ritade upp en skiss och mätte lite. Resten hittade jag på och ändrade efter hand. Designen är dock vad jag hade planerat.
 
Först så planerade jag att göra det enkelt med bara ett lager tyg. Sedan så tänkte jag att jag villa ha den stabilare och lite varmare, så jag klippte ut ett till lager med tyg.
 
And then it happened to be, that my boyfriend changed the string on the bass and I thought "Hey! These will be good to put in the top half of the dress to make it more sturdy". 
 
Och sedan var det så att min sambo bytte strängar på basen och jag tänkte "Tjo! Dessa blir bra att sätta i överdeled på klänningen för att göra den stabilare".
 
Said and done! I cut the strings to good lenghts and used a glue gun to keep the ends together and to make them less sharp.
 
Sagt och gjort! Jag kapade av strängarna till bra längder och använde en limpistol för att hålla ihop ändarna och göra dem mindre vassa.
 
I made litte "bags" for them and hand stiched them in the middle.
 
Jag gjorde små "påsar" åt dem och handsydde fast dem i mitten.
 
I put two strings in the front (where the red meets the the black). Two in the sides (one on each side) and two in the back.
 
Jag satte två strängar fram (där det röda möter det svarta). Två på sidorna (en på varje sida) och två bak.
 
For the sleeves I used the same fabrich for the inside as I did for the front of the dress. I think that it adds a nich touch to it and I also ran out of black fabric.
 
För ärmarnas insida så använde jag samma tyg som för framsidan på klänningen. Jag tycker att det ser lite intessantare ut så och så fick jag slut på svart tyg.
 
 
I planned to use a lot of time to make the dress and ended up taking around ten times as much time... But it was worth it! I'm actually happy with it and a nice surprise was, that because of the double layer of fabric, it kept a nice round shape at the bottom without any under skirts.
 
Jag räknade med att det skulle ta mycket tid att göra klänningen och det slutade med att det tog ungefär tio gånger så mycket tid... Men det var värt det! Jag är faktiskt nöjd med den och en trevlig överraskning var att tack vare det dubbla tyglagret, så höll den en bra rund form i botten utan några underkjolar.
 
 
 
As a combination of beeing lazy and in a hurry I let the inside be jeans fabric and I made no pockets in it.
 
 
Som en kombination av lathet och att ha haft bråttom så lät jag insidan vara i jeanstyg och gjorde inga fack i den.
 
 
To make it look better, match my dress a be bit more and be more practical, I added in another layer of fabric. So now the inside is black. I also made pockets. One I made just to fit my comb. I found that I still had a few of the same buttons, that I put on the bag in 2015. So I used two on the inside.
 
För att få den att se bättre ut, matcha min klänning lite mer och vara mer praktisk, så la jag ett till lager med tyg. Så nu är insidan svart. Jag gjorde också fack. Ett gjorde jag bara för att få plats med min kam. Jag upptäckte att jag fortfarande hade samma knappar, som jag satte på väskan 2015. Så jag satte två på insidan.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0